CÀ PHÊ Ý

Cà phê Matcha

Giá CN1: 55.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Cappucino

Giá CN1: 59.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Espresso

Giá CN1: 49.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Cà phê caramel

Giá CN1: 55.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Cà phê Socola

Giá CN1: 55.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Mocha

Giá CN1: 59.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Caramel machiato

Giá CN1: 59.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Latte

Giá CN1: 59.000đ

Giá CN2: Liên hệ

Americano

Giá CN1: 49.000đ

Giá CN2: Liên hệ

đặt bàn Đặt bàn

Đặt bàn

Zalo
Hotline